Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 7
Toán học 12
Số phức
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Biết một căn bậc hai của z1 là w1, một căn bậc hai của z2 là w2 . Khi đó các căn bậc hai của z1z2là : Nếu z = -cosφ - isinφ thì acgument của z bằng: Cho số phức z ≠ 0 có dạng lượng giác z = r(cosφ + isinφ) (r > 0). Khi đó dạng lượng giác của - là: Một acgumen của số phức z = 1 + i là: Dạng lượng giác của số 5 là: Phương trình z4 + 1 = 0 có tập nghiệm là: Dạng lượng giác của các căn bậc hai của số phức -2(cosφ - isinφ) là: Tập nghiệm của phương trình z2 + (3 - 2i)z - 5 - 3i = 0 là: Cho hai số phức khác 0 là z = r(cosφ + isinφ) và z' = r'(cosφ' + isinφ') (r , r' , φ, φ' ∈ R). Điều kiện cần và đủ về r, r', φ, φ' để z = z' là: Số phức z thỏa mãn z2 -  = -1 + i là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.843
Thành viên mới nhất crushzone
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn