Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 5
Toán học 12
Số phức
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong mặt phẳng phức (hình vẽ bên dưới), điểm A biểu diễn số: Kết quả của phép tính  bằng: Biểu diễn ở dạng a + bi khi thực hiện phép toán , ta được kết quả là:   Số phức liên hợp của z = 7 - i là: Kết quả của phép tính (1 - i)3 bằng: Cho số phức z =  + 2i. Khi đó z2 là: Kết quả của phép tính  bằng: Tích của hai số phức z = 2 - i và z' = 1 + 2i là: Trong mặt phẳng phức, các điểm biểu diễn hai số phức đối nhau thì: Số phức z = 2 + 5i có:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.720
Thành viên mới nhất annaanna123
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP