Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 3
Toán học 12
Số phức
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nghiệm của phương trình z2 + 2z + 2 trong tập số phức C là kết quả nào sau đây? Cho z và z' có số phức liên hợp là  và . Phát biểu nào sau đây sai? Các căn bậc hai của z = -2 + 2i là: Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm M(x ; y) là biểu diễn của số phức z = x + iy thoả mãn |z + 1 + 3i| = |z - 2 - i|(1) là kết quả nào sau đây ?   Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả: Trong tập hợp số phức, phương trình 2z2 - 4z + 3 = 0 có nghiệm là kết quả nào sau đây? Tính (1 + i)5 ta được kết quả nào sau đây: M(x ; y) là điểm biểu diễn của số phức z = x + iy (z ≠ i ). Tập hợp điểm M sao cho  là số thực là: Số phức z = (1 + i)3 có dạng lượng giác là: Cho hai số phức u = 3x + 2yi và v = 2y + 3xi. Trong mặt phẳng phức Oxy, tập hợp điểm biểu diễn của số phức z = uv là kết quả nào sau đây ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 210.168
Thành viên mới nhất nganrua01
Thành viên VIP mới nhất huongxus2VIP