Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 2
Toán học 12
Số phức
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tìm số phức z để z -  = z2 ta được kết quả: Nghiệm của phương trình z2 - 3z + 3 trong tập C là kết quả nào sau đây ? Tính  ta được kết quả viết dưới dạng đại số là:   Trong tập C, phương trình z3 + 4z2 + 6z + 3 = 0 có nghiệm là kết quả nào sau đây? Các căn bậc hai của -i là: Cho z = m + 3i, z' = 2 - (m + 1)i. Giá trị nào sau đây của m để z.z' là số ảo? Cho z = 2i16 + i3 , z có dạng đại số là: Cho . Tính z2008 ta được kết quả là: Cho . Mô đun của z là: Cho z = 5 - 3i. Tính  ta được kết quả:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.133
Thành viên mới nhất 460654217698027
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn