Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dùng phương pháp đổi biến số, kết quả của  bằng: Thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = - 2 và x = 1, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (-2 ≤ x ≤ 1) là một hình vuông có cạnh là , bằng: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong có phương trình x - y2 = 0 và x + 2y2 - 12 = 0 bằng: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) : y = f(x) = -x3 + 3x2 - 2, trục Ox, trục Oy và đường thẳng x = 2 là:   Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3, trục tung và hai đường thẳng y = 1, y = 3 bằng: Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = 2x - x2 và y = x, khi quay quanh trục Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích bằng: Để tìm nguyên hàm của f(x) = sin4 xcos5 x thì nên: Tính ta đươc kết quả nào sau đây? Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x3 + 2x và y = 3x2 bằng: Tính  ta được kết quả là: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x2 + 2, y = 3x là: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung hình phẳng E giới hạn bởi đồ thị hàm số y = lnx, trục tung và hai đường thẳng y = 1 và y = e bằng: Thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 3, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ 3) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và , bằng: Hình phẳng C giới hạn bởi các đường  y = x2 + 1, trục tung và tiếp tuyến với y = x2 + 1 tại điểm (1 ; 2) (hình vẽ bên dưới), khi quay quanh trục Oy tạo thành khối tròn xoay có thể tích bằng: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x2, trục hoành và đường thẳng y = 2x - 1 (hình vẽ bên dưới) được tính:   Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong có phương trình x - y2 = 0 và x + 2y2 - 12 = 0 được tính theo công thức:   Hình phẳng C giới hạn bởi các đường  y = x2 + 1, trục tung và tiếp tuyến với y = x2 + 1 tại điểm (1 ; 2) (hình vẽ bên dưới), khi quay quanh trục Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích bằng: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x3 + 2x và y = 3x2 được tính theo công thức: Để tính ∫x ln(2 + x)dx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt: Kết quả của  bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.469
Thành viên mới nhất 110931171001551633843
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn