Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một nguyên hàm của f(x) = x2 - 2x - 3 là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 3? Một nguyên hàm của f(x) = xlnx là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này triệt tiêu khi x = 1?   Áp dụng công thức tính tích phân từng phần cho  được kết quả nào sau đây:  có giá trị là: Một nguyên hàm của f(x) = sin2x là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng  khi x = ? Tính  được kết quả nào sau đây?  có giá trị là: Kết quả của  là:  có giá trị là: Để tính ∫sinx cos5xdx theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.368
Thành viên mới nhất bui-hang
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn