Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tính ∫cos3xdx ta được kết quả là: Nguyên hàm của hàm số f(x) =x3 trên R là: Nguyên hàm của hàm số  trên khoảng (0 ; ) là: Tính ∫exsinxcosxdx ta được kết quả là:   Thể tích vật thể tròn xoay sinh ra khi hình phẳng giới hạn bởi các đường y = , y = -x + 2, y = 0 quay quanh trục Oy, có giá trị là kết quả nào sau đây?    có giá trị là:   Cho biết  Khẳng định nào sau đây là sai? Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol y = x2 - 2x, y = -x2 + 4x là giá trị nào sau đây? Một nguyên hàm của hàm số  là kết quả nào sau đây ? Hàm số F(x) = lnx là nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên (0 ; +∞)?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.683
Thành viên mới nhất 630499920659609
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn