Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hàm số  có nguyên hàm trên: Tính  được kết quả nào sau đây? Giá trị nào của a để diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi , đường tiệm cận xiên của (C) và hai đường thẳng x = a, x = 2a (a > 1) bằng ln3? Tính I  = ∫(3x2 - 4x + 10)5(3x - 2)dx, ta được kết quả nào sau đây? Để tính  theo phương pháp đổi biến số, ta nên đặt biến số phụ: Kết quả của ∫sinx cos5xdx là: Một nguyên hàm F(x) của f(x) = x2 - 4x + 3 là kết quả nào sau đây, biết đồ thị (C) : y = F(x) đi qua điểm M(3 ; 1)? Tính I = ∫xexdx, ta được kết quả nào sau đây? Khối tròn xoay tạo nên khi ta quay quanh trục Ox hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (P) : y = 2x - x2 và trục Ox sẽ có thể tích là:   Với giá trị nào của a, b, c, d thì F(x) = (ax + b)cosx + (cx + d)sinx là một nguyên hàm của f(x) = xcosx?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.282
Thành viên mới nhất 109786093306334435576
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP