Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Với giá trị nào của a thì   Đạo hàm của hàm số  bằng: Nghiệm của phương trình log2x.log3x = log2x2 + log3x3 - 6  (*) là: Phương trình log4y + log2y = 12 có nghiệm là: Tập xác định của hàm số  là: Nghiệm của bất phương trình: x2logx27.log9x > x + 4 là kết quả nào sau đây? Khẳng định nào đối với phương trình 3x = 4 - x là sai ? Biểu thức  bằng: Tập nghiệm của bất phương trình  là: Hệ phương trình  có bao nhiêu nghiệm? Tập xác định của hàm số  là kết quả nào sau đây? Đạo hàm của hàm số y = ln2(lnx) tại giá trị x = e là: Hệ phương trình  có bao nhiêu nghiệm? Với giá trị nào của a thì   Đồ thị bên dưới là của hàm số nào dưới đây? Biết log2 = a, log3 = b thì log0,18 tính theo a và b bằng: Nghiệm của bất phương trình logx2(3 - 2x) > 1 là: Biểu thức 5.103 + 4.102 + 1.10 + 3.100 + 9.10-1 + 7.10-2 là biểu thị của số thập phân: Giá trị của biểu thức  là kết quả nào sau đây? Hệ phương trình  có nghiệm là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.337
Thành viên mới nhất mai-milo
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn