Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là: Giá trị của biểu thức log9(9 + 4) + log9(9 - 4) + log981 bằng: Với x > 0, đạo hàm của hàm số  bằng : Hàm số nào sau đây nghịch biến trên R? Tập nghiệm của bất phương trình 16x < 3.4x + 4 là: Số nghiệm của phương trình (x2 - x - 6)log2(x2 - 9) = 0 là: Phương trình log(1 - 2x) - 2logx = 1 - log(2 - 5x) có nghiệm là: Tập nghiệm của phương trình  là: Tập nghiệm của phương trình log4[x(4 - x)] = 1 là: Nghiệm của hệ phương trình  là: Phương trình 7.3x+1 — 5x+2 = 3x+4 — 5x+3 có nghiệm là giá trị nào sau đây? Mệnh đề nào sau đây là đúng? Biểu thức 2-(2x+1) - 2-(2x-1) + 2-2x bằng : Tập nghiệm của bất phương trình  là: Các giá trị của a để  là:   Tập nghiệm của phương trình  là: Cho hàm số f(x) = 2x. Ta có f(a + 1) - f(a) bằng: Giá trị của   là kết quả nào sau đây? Tổng các nghiệm của phương trình 32x+2 - 3x+3 - 3x + 3 = 0 là: Tập nghiệm của bất phương trình 27x + 12x ≤ 2. 8x là: 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.225
Thành viên mới nhất luong-phuc
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn