Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Với a ≠ 0, giá trị nào của x để  (ax + a-x) = 1 ? Đạo hàm cấp n của hàm số f(x) = e3x là kết quả nào sau đây? Số nào sau đây là nghiệm của hệ  ? Tập nghiệm của phương trình log3x . log9x . log27x . log81x =  là: Với giá trị nào của a thì log2a + 1(2x - 1) + loga(x + 3) > 0 tại x = 4? Tập nghiệm của phương trình  là: Phương trình  có nghiệm là giá trị nào sau đây? Số nghiệm của phương trình  là: Với a, b là những số dương, biểu thức  bằng: Hàm số nào sau đây đồng biến trên (0 ; +∞)? Số nghiệm của phương trình  là: Cho hai số dương m, n. Biểu thức  bằng: Số nghiệm của phương trình  là: Phương trình 35x = 94-x có nghiệm là: Số nghiệm của phương trình  là: Kết quả phép tính 253. 52 bằng số nào sau đây? Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Tập nghiệm của bất phương trình  là: Phương trình log(2x + 5) = 1 + logx có nghiệm là: Lôgarit theo cơ số 3 của số nào sau đây bằng -?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.469
Thành viên mới nhất 110931171001551633843
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn