Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây? Đạo hàm của hàm số  là: Cách viết nào sau đây có nghĩa? Tập nghiệm của bất phương trình 64 - 4x ≥ 0 là: Phương trình 4x + 2x - 6 = 0 có nghiệm là giá trị nào sau đây ? Tập nghiệm của bất phương trình log0,5(3x) > log0,5(5(1 - x)) là: Phương trình  có nghiệm là giá trị nào sau đây ? Biết log0,1x = -2 thì x bằng: Nghiệm của bất phương trình:  là: Đạo hàm của hàm số y = xlnx - x là: Phương trình log2x + log4x =  có nghiệm là: Giá trị nhỏ nhất của y = 5x + 5-x là: Kết quả nào sau đây là đúng: Cho hàm số y = ln4x. Ta có: Cho hệ phương trình  Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình đã cho? Tập nghiệm của phương trình log4x2 = log25 là: Cơ số x trong  có giá trị là: Cho hàm số . Hệ thức nào sau đây đúng? Tập nghiệm của phương trình  là : Đạo hàm của hàm số y = 2x + 3x bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.452
Thành viên mới nhất 117278706546847195305
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn