Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nghiệm của phương trình   là : Hàm số y = e4x + 2e-x + 1 thỏa hệ thức nào sau đây ?   Số nghiệm của hệ phương trình  ? Số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 2x + 1 + log3(x + 3) < 3 ? Tập nghiệm của bất phương trình lnx2 > ln(4x - 4) là: Đạo hàm của hàm số  bằng: Phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ? Nghiệm của bất phương trình  là: Trong bốn số  số nào nhỏ hơn 1? Tập xác định của hàm số  là: Đạo hàm của hàm số  tại x = e là giá trị nào sau đây ? Tập nghiệm của bất phương trình log5(3x - 1) < 1 là: Đạo hàm của hàm số  tại giá trị x = 4 là: Tập nghiệm của phương trình 27.4x = 64.3x là: Hệ phương trình  có bao nhiêu nghiệm? Nếu f(x) = 4x thì f(x + 1) - f(x) bằng: Kết quả phép tính  bằng: Tập xác định của hàm số  là: Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.850
Thành viên mới nhất 441198009652953
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP