Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đạo hàm của hàm số y = (5x + 7) bằng: Kết quả phép tính  bằng: Giá trị của biểu thức  bằng : Phương trình 92x + 2.9x+1 - 40 = 0 có một nghiệm là: Số nguyên dương x nào thỏa mãn (log2x)(logx7) = log27 ? Số nghiệm của phương trình log(x - 3) - log(x + 9) - log(x - 2) là: Cho  .Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị của y = f(x) tại điểm có hoành độ bằng 1 là: Biết log3(x -1) = 2 thì logx bằng: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R? Hệ phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây? Cho hàm số y = (2x - 1)e-x. Ta có: Tập nghiệm của bất phương trình (1 - log2x)(log3x - 1) < 0 là: Tập nghiệm của phương trình  là : Số nghiệm của phương trình log4(log2x) + log2(log4x) = 2 là: Nghiệm của bất phương trình  là kết quả nào sau đây ? Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?  Một người gửi 30 triệu vào ngân hàng với lãi suất 12%/năm với thể thức lãi kép. Giả sử trong ba năm liền lãi suất không đổi, khách hàng trên sau ba năm mới rút cả vốn lẫn lãi thì được số tiền gần nhất với kết quả nào sau đây ? Tập nghiệm của bất phương trình  là: Trong bốn số , số nào nhận giá tri dương?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.045
Thành viên mới nhất mai-huong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn