Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hệ phương trình  có bao nhiêu nghiệm? Đạo hàm của hàm số  bằng: Viết dưới dạng lũy thừa thì  bằng: Nếu log3(log4x) = 0 thì x bằng: Hệ phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ? Giá trị của  là:  Nghiệm của bất phương trình (0,5)x < 32 là kết quả nào sau đây? Giá trị của biểu thức  là:   Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = xlnx tại điểm có hoành độ x = 1 có tính chất nào sau đây? Trong bốn số  số nào lớn hơn 1? Biết log2 = a, log3 = b thì log45 tính theo a và b bằng: Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây? Tập nghiệm của bất phương trình  là: Phương trình  có nghiệm là: Hoành độ các điểm trên đồ thị hàm số  và nằm hoàn toàn phía dưới đường thẳng  là: Giá trị của biểu thức lne2 - lne4 + 2008ln1 bằng: Cặp số (x ; y) nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ? Biểu thức nào sau đây là đạo hàm của hàm số y = esinx ? 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn