Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Biết log2 = a, log3 = b thì log15 tính theo a và b bằng: Biết log2 = a thì  tính theo a bằng: Số nghiệm của phương trình 36x + 3.93x + 6 = 274x + 5 là: Tập xác định của hàm số ln(x2 - 1) là: Tập nghiệm của phương trình 92x+m = 27x (m là tham số) là: Các giá trị của a để  là: Biết log2 = a thì  tính theo a bằng: Đạo hàm của hàm số y = xπ.πx tại x = 1 là giá trị nào sau đây ? Hệ phương trình  có cặp nghiệm là cặp số (x ; y) nào sau đây? Nghiệm của bất phương trình (x - 1 )lg2 + lg(2x + 1 + 1) < lg(7.2x + 12) là: Số nghiệm của phương trình 49x + 7x - 17 = 0 là: Tập nghiệm của phương trình log6[x(5 - x)] = 1 là: Số nào sau đây là nghiệm của phương trình ? Phương trình (2 + )2x = 2 -  có nghiệm là: Đạo hàm của hàm số  là: Tập nghiệm của bất phương trình là: Hệ phương trình  có nghiệm là: Tập nghiệm của bất phương trình  là : Phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ? Nếu log2(log3(log4x)) = log3(log4(log2y)) = log4(log2(log3z)) = 0 thì tổng  bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.130
Thành viên mới nhất quan-nguyen
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn