Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đạo hàm của hàm số  là : Tập nghiệm của phương trình 4x+1 = 82x+1 là: Phương trình  có nghiệm là giá trị nào sau đây? Bất phương trình: logx(5x2 - 8x + 3) > 2 (1) có nghiệm là kết quả nào sau đây? Số a nào sau đây thỏa mãn log0,5a > log0,5a2 ? Với a, b là những số dương, biểu thức  bằng: Nếu log3(log4x) = 1 thì x bằng: Tập nghiệm của bất phương trình log0,3(4x2) ≥ log0,3(12x - 5) là : Hệ phương trình  có nghiệm là giá trị nào sau đây? Hệ phương trình  có cặp nghiệm là cặp số (x ; y) nào sau đây? Tập xác định của hàm số  là: Biết lnx = 2 + 3ln4. Số x bằng: Sử dụng lũy thừa với số mũ nguyên của 10 để biểu diễn một số thì số 3410,03 được viết thành: Giá trị của  là: Biểu thức  bằng: Cho  . Ta có f'(1) bằng: Cho hàm số f(x) = ln(x2 - 2x). Tập nghiệm của phương trình f'(x) = 0 là: Tập nghiệm của phương trình log3(9x + 8) = x + 2 là: Biểu thức  bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 237.258
Thành viên mới nhất tuongvy2210
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP