Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Số nghiệm của phương trình  là: Tập nghiệm của bất phương trình (0,25)x >  là: Phương trình log(2x2 + 21x + 9) = log(2x + 1) + 1 có tập nghiệm là: Phương trình logx(x + 1) = lg1,5 có nghiệm là giá trị nào sau đây? Rút gọn biểu thức:  với (x, a ≠ 0; x ≠ ±a), ta được kết quả nào sau đây? Tập nghiệm của phương trình 32(x+1) - 82.3x + 9 = 0 là: Tập nghiệm của bất phưomg trình 9t + 91 - t ≥ 10 là : Xét mệnh đề: "Với số thực a và hai số hữu tỉ r, s, ta có (ar)s = ars". Với điều kiện nào trong các điều kiện sau thì mệnh đề trên đúng? Nếu x = 1 + 2a và y = 1 + 2-a thì y tính theo x bằng:  Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.401
Thành viên mới nhất ba-trong
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn