Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tập nghiệm của phương trình  là: Hệ phương trình  có cặp nghiệm là cặp số (x ; y) nào sau đây? Giá trị của  là: Biết a = ln2, b = ln5 thì ln400 tính theo a, b bằng: Cho x > 0. Dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ của biểu thức  là: Kết quả phép tính  bằng: Nghiệm của bất phương trình 4x - 2x - 2 < 0 là kết quả nào sau đây ? Hệ phương trình  có cặp nghiệm là cặp số (x ; y) nào sau đây? Hệ phương trình  có nghiệm là: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.060
Thành viên mới nhất 459067044516986
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn