Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Giá trị của biểu thức log5(5 + 2) + log5(5 - 2) bằng: Nếu log2(log3(log4x)) = 0 thì x bằng: Giá trị của biểu thức  bằng : Với giá trị nào của x thì:   Phương trình 22x - 8.2x + 12 = 0 có một nghiệm là: Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây? Phương trình 46x + 3.163x + 6 = 644x + 5 có bao nhiêu nghiệm? Giá trị của  (a > 0 và a ≠ 1) là kết quả nào sau đây?   Cho f(x) = 2x.5x. Giá trị f'(0) bằng: Hệ phương trình  có cặp nghiệm là cặp số (x ; y) nào sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.467
Thành viên mới nhất tuan-le-huu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn