Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận với phương trình là: Đường thẳng (d): y = kx + k + 1 luôn cắt đường cong (C) : y = -x3 + mx2 - m tại điểm cố định I nào sau đây? Cho hàm số . Trên đoan [0 ; 1], hàm số f(x) Hàm số y = x3 + ax đồng biến trên R: Cho hàm số  (m là tham số). Giá trị của m để hàm số luôn đồng biến trên tập xác định R là kết quả nào sau đây ? Phương trình của đường thẳng đi qua điểm A(1; 1) và tiếp xúc với parabol y = x2 là: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số  là kết quả nào sau đây ? (A)  ; (C) y = X + m + 1 ;   Bảng biến thiên của hàm số  là:   Tọa độ điểm uốn của đồ thị của hàm số y = x3 - 3x + 1 là: Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành? Với giá trị nào của m sau đây thì hàm số  có cực đại và cực tiểu? Hàm số có chiều biến thiên khác với chiều biến thiên của các hàm số còn lại là: Tọa độ các điểm cố định mà đường tiệm cận xiên của đồ thị: luôn đi qua khi m thay đổi là kết quả nào sau đây? Qũy tích điểm uốn của đồ thị  (C) : y = x3 + 2mx2 - 4x - 8m là đường có phương trình nào sau đây? Bảng biến thiên của hàm số y = x3 + x2 - 1 là: Đồ thị hàm số nào sau đây có số đường tiệm cận khác với số đường tiệm cận của đồ thị các hàm số còn lại? Hàm số   Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là: Toạ độ các điểm nào sau đây vừa nằm trên đồ thị  vừa có tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất ? Hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m có ba cực trị khi:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.662
Thành viên mới nhất thaouyen17
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn