Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các đường cong trong họ đồ thị  có đường tiệm cận xiên luôn tiếp xúc với một parabol cố định (P) có phương trình là: Hàm số y = -x3 + 3x đạt cực đại tại điểm có hoành độ là: Cho hàm số . Đường thẳng (dm) đi qua điểm A(-1 ; 0) và có hệ số góc m cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt khi: Đồ thị hai hàm số nào sau đây có tâm đối xứng không trùng nhau? Với giá trị nào của m sau đây thì tiếp tuyến của đồ thị  tại điểm x = 0 vuông góc với tiệm cận đứng của (C) ? Cho hàm số y = -x3 + x2 - 1. Khẳng định nào sau đây sai? Đổ thị (H) của hàm số y = f(x) trong hình vẽ tương ứng với bảng biến thiên nào dưới đây? Với giá trị nào của k thì trên (C) : y = x3 + 3x2 + 3x + 5 có ít nhất một điểm mà tiếp tuyến với (C) tại đó vuông góc với đường thẳng (d) : y = kx ? Đường thẳng y = 0 cắt đồ thị hàm số nào tại bốn điểm phân biệt? Cho hàm số . Với giá trị nào của a và b sau đây thì đồ thị hàm số cắt trục tung tại A(0 ; -1) và có đường tiệm cận ngang y = 1? Bảng nào sau đây là bảng biến thiên của hàm số  Số các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là: Tất cả các giá trị của m để hàm số  đồng biến trên R là: Các điểm cực trị của hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m khi m = 1 là:   Hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó? Hàm số  Giá trị nào của m để đường thẳng (d) : y = -x + m luôn cắt đồ thị (H) :   tại hai điểm phân biệt A, B và đoạn AB ngắn nhất? Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng ?   Đồ thị hàm số  có các tiệm cận là: Toạ độ điểm uốn của đồ thị hàm số y = x3 + x2 - 1 là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.660
Thành viên mới nhất 104094652912619936802
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn