Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hàm số nào sau đây đồng biến trên R? Đồ thị hàm số  Đồ thị hàm số  Phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong  là: Số điểm cực trị của hàm số  là: Paraboi (P) : y = x2 + a tiếp xúc với (C) :  khi a bằng: Hàm số có chiều biến thiên khác với chiều biến thiên của các hàm số còn lại là: Với giá trị nào của m thì đồ thị (Cm) : f(x) = 2x3 - 3(m + 3)x2 + 18mx - 8 tiếp xúc trục hoành? Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số f(x) = -x3 trên đoạn  lần lượt là: Phương trình -x3 + x2 - 1 = m  Phương trình tiếp tuyến của hai đường cong y = x3 + x - 2 và y = x2 + x - 2 tại tiếp điếm là: Khi xét sự biến thiên của hàm số  , khẳng định nào sau đây là sai? (A) Hàm số nghịch biến trên  (B) Hàm số nghịch biến trên  (C) Hàm số nghịch biến trên  (D) Hàm số nghịch biến trên  Hàm số   đạt cực trị tại giá thị nào của x sau đây? Trong mặt phẳng Oxy cho parabol y = 2x2 - 3x. Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ , với I là giao điểm của parabol với trục tung là: Hàm số nào sau đây đồng biến trên R? Đồ thị (C) :  có điểm uốn là điểm nào sau đây? Hàm số nào sau đây không có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn [-2 ; 2]? Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 28, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định của nó là giá trị nào sau đây? Đồ thị hàm số nào sau đây  không có đường tiệm cận?  Cho (C) : y = x5 - 10x4 + 30x3 + 40x - 5. Với giá trị nào của x sau đây thì (C) có điểm uốn ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.800
Thành viên mới nhất hiencoi510
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn