Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phương trình tiếp tuyến chung của hai đường cong y = x3 - x và y = x2 - 1 là: Giá trị nào của a và b để đồ thị hàm số y = x3 - ax2 + 3x + b có điểm uốn là I(1 ; 1 ) ? Cho hàm số f(x)= x3 -3x2. Nếu I là giao điểm của đồ thị hàm số f(x) với trục tung thì phương trình của đồ thị hàm số đó với hệ toạ độ IXY là: Cho . Khẳng định nào sau đây là đúng? Họ parabol (Pm) : y = x2 + 2(m - 1)x + (m + 1)2 luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định có phương trình là: Với giá trị nào của m sau đây thì hàm số  có cực đại và cực tiểu ? Các giá trị nào của m sau đây làm đường thẳng (d) : y = x + m cắt đồ thị (C) :  tại hai điểm phân biệt ?   Khẳng định nào sau đây là sai đối với đồ thị hàm số ? Parabol (P) : y = x2 + ax + b tiếp xúc với đồ thị (C) : y = x3 + x - 2 tại điểm M ( ; -) khi a và b có giá trị là:     Đồ thị (C):  có ba điểm uốn nằm trên đường thẳng có phương trình nào sau đây?   Đồ thị có hình vẽ sau đây là của hàm số xác định bởi biểu thức nào? Giá tri của a để hai đồ thi (P) : y = x2 + a và (C) : tiếp xúc nhau là: Với giá trị nào của m sau đây thì hai đồ thị (P) và (C) tiếp xúc nhau:   Với giá trị nào của m sau đây thì tiếp tuyến của đồ thị (C): tại điểm x = 0 vuông góc với đường tiệm cận xiên của (C) ? Với giá trị nào của m thì tiếp tuyến với đồ thị (Cm) :  tại điểm có hoành độ x = 4 song song với đường thẳng có phương trình y = -x?   Khi m = , phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m tại điểm cực đại là: Hàm số y = -x3 + 3x đạt cực đại tại điểm có hoành độ là: Hàm số  Quỹ tích tâm đối xứng của đồ thị là đường thẳng có phương trình nào sau đây ? Cho parabol y = 1 - 4x2. Nếu I là điểm cực trị của parabol thì phương trình của parabol với hệ toạ độ IXY là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.214
Thành viên mới nhất phan-ngoc-phuong-anh
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn