Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đồ thị hàm số  Đồ thị hàm số nào sau đây có số đường tiệm cận khác với đồ thị các hàm số còn lại? Cho hàm số . Đường thẳng (dm) đi qua điểm A(-1 ; 0) và có hệ số góc m không cắt đồ thị hàm số đã cho khi: Cho hàm số  có giá tri cực đại M và giá tri cưc tiểu m. Giá trị nào sau đây của a để m - M = 4 ? Đồ thị của hàm số y = x3 - 3x2 có hai điểm cực trị là: Cho hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a ; b). Mệnh đề nào sau đây không đúng? Khẳng định nào dưới đây là sai ? Hàm số nào sau đây không có giá trị lớn nhất trên nửa khoảng (-1 ; 3]? Đồ thị của hàm số  có hai điếm cực trị là: . Khẳng định nào sau đây là đúng? Phương trình  vô nghiệm khi: Tiếp điểm của hai đường cong y = x3 - x và y = x2 - 1 là: Đồ thị hàm số  Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  là điểm I có toạ độ: Cho đường cong y = x4 - 2x2 - 3 Ðồ thị hàm số  Đồ thị (C) : y = x3 + 2mx2 - 4x - 8m luôn đi qua điểm cố định I nào sau đây với mọi m? Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là kết quả nào sau đây? Bảng biến thiên nào sau đây là của hàm số: Cho hàm số y = xn + (a - x)n (a > 0, n ∈ N và n > 1). Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.397
Thành viên mới nhất lêhuyềnn
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn