Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số . Giả sử I là điểm có hoành độ không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Điểm I sẽ nằm trên đường thẳng y = x - 4 khi có toạ độ là: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số   trên tập xác định của nó là kết quả nào sau đây? Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là: Với giá trị nào của m sau đây thì hàm số y = x4 + 4mx3 + 3(m + 1)x2 +1 chỉ có cực tiểu mà không có cực đại ? Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là: Trong mặt phẳng Oxy cho hàm số  . Phương trình của đồ thị hàm số đó với hệ toạ độ IXY là  khi điểm I là giao điểm của đồ thị hàm số  với : Điểm M nào trên Ox để từ đó vẽ được ba tiếp tuyến đến (C) : f(x) = x3 + 3x2 mà có hai tiếp tuyến vuông góc nhau ? Hàm số nào sau đây đạt cực tiểu tại x = 0? Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai ? Hàm số  có mấy điểm cực trị? Cho hàm số . Kết luận nào sau đây sai? Cho hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (a ; b). Mệnh đề nào sau đây không đúng? Số điểm cực tiểu của hàm số y = x4 - 2x2 là: Hàm số   đạt cực trị tại giá trị nào của x sau đây ? Tiếp điểm của hai đường cong y = x3 + x - 2 và y = x2 + x - 2 là điếm: Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây là sai? Hàm số  Gía trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số  là kết quả nào sau đây? Đường thẳng y = -x + m là tiếp tuyến của parabol y = x2 + x - 1 khi và chỉ khi: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai ?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.839
Thành viên mới nhất duc_barca
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn