Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đồ thị có hình vẽ sau là của hàm số xác định bởi biểu thức nào sau đây? Hàm số y = x3 - 3x + 1 nghịch biến trên khoảng: Tọa độ các điểm trên đồ thị (H) :  có tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận của (H) nhỏ nhất là kết quả nào sau đây? Trong mặt phẳng Oxy cho parabol y = -x2 - 3x + 1. Nếu I là giao điểm của parabol với trục tung thì phương trình của parabol với hệ toạ độ IXY là: Tiếp tuyến chung của hai đồ thị (P) : y = x2 + ax + b và (C) : y = x3 + x - 2 tại điểm M ( ; -) là đường thẳng có phương trình: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số f(x) = x3 - 3x2 - 9x + m là kết quả nào sau đây ? Giá trị nào sau đây của x để tại đó hàm số y = x3 - 3x2 - 9x + 28 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0 ; 4] ? Trên đoạn [-1 ; 1], hàm số  Cho hàm số . Với giá tri nào của m thì đường thẳng y = m cắt đồ thị của hàm số đã cho tại hai điểm phân biệt?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.131
Thành viên mới nhất le-huu-do
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn