Ghi nhớ bài học |
Toán học 12
Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong mặt phẳng Oxy cho hàm số . Gọi I là điểm thuộc đường thẳng y = x + 1 và có hoành độ không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Phương trình của đồ thị hàm số f(x) với hệ toạ độ IXY là: Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là kết quả nào sau đây ? Hàm số nào sau đây có giá trị cực đại? Biến đổi biểu thức hàm số thành biểu thức hàm số lẻ của Y theo X và xác định tâm đối xứng I. Kết quả nào sau đây là đúng? Hàm số  có mấy điém cực trị ? Trên đoạn [- ; ], hàm số nào sau đây có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trùng với giá trị cực tiểu và cực đại của nó? Số các đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  là điểm có tọa độ: Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận là:   Hàm số 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 160.544
Thành viên mới nhất bi-bi
Thành viên VIP mới nhất 352874645159028VIP