Ghi nhớ bài học |

Khoảng cách

1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Để tính khoảng cách từ điểm A(xA ; yA ; zA ) đến đường thẳng d, với d là đường thẳng qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0) và có VTCP  = (a1 ; a2 ; a3), có hai cách:

• Cách 1: Tìm hình chiếu vuông góc H của điểm A lên đường thẳng d. Khi đó d(A ; d) = AH.

• Cách 2 : Để giải toán trắc nghiệm, ta có thể sử dụng nhanh công thức:


2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau d1 và d2, thông thường có thể sử dụng một trong ba cách sau

• Cách 1 : Tìm A ∈ d1, B ∈ d2 sao cho AB là đoạn vuông góc chung của d1 và d2 .Khi đó d(d1 ; d2) = AB.

• Cách 2:

- Viết phương trình mặt phẳng (P) qua dvà song song d2;

- Lấy điểm A tùy ý trên d2;

- d(d1 ; d2)  = d(A ; (P)).

• Cách 3: Để giải nhanh toán trắc nghiệm, ta có thể làm như sau:

- Tìm VTCP  của d1 và VTCP  của d2;

- Lấy điểm M1 ∈ d1, M2 ∈ d2

- Khi đó khoảng cách giữa d1 và d2 được tính bằng công thức:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.807
Thành viên mới nhất 114272621124628933168
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn