Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Ban đầu chỉ có bài học đầu tiên được mở.
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ ở bài học trước để mở khóa cho bài học sau. Nhiệm vụ chính số điểm tối thiểu cần đạt được của bài học.
Khi vượt qua bài học cuối cùng, Level sau sẽ tự động mở khóa.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 153.597
Thành viên mới nhất 1832106520435141
Thành viên VIP mới nhất An79VIP