Ghi nhớ bài học |

Bài trắc nghiệm số 3

toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Kiểm tra 15 phút - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hai đường thẳng d1 và d2 có phương trình:  Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng đi qua A(2 ; 2 ; 2) và vuông góc với d1 và d2 ? Cho đường thẳng  và mặt phẳng P : x - y - z + 1 =0. Phát biểu nào sau đây về vị trí tương đối của d và (P) là đúng? Góc giữa hai mặt phẳng (P): 2x - y + z + 100 = 0 và (Q) : x + y + 2z - 100 = 0 là: Cho tam giác ABC có A(-4 ; -1 ; 4), B(4 ; -1 ; 0) và C(2 ; 0 ; 3). Phương trình đường cao AH trong tam giác ABC là: Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng (P) : x - 2y - 2z + 90 = 0 có giá trị gần nhất với góc nào sau đây? Cho hai mặt phẳng song song (α) : x - 2y + 3z - 5 = 0 và (β) : 2x - 4y + 6z + 7 = 0. Nếu I(1 ; -2 ; m) là tâm mặt cầu tiếp xúc với (α) và (β) thì giá trị của m là: Toạ độ điểm A’ đối xứng của A(1 ; 1 ; 1) qua mặt phẳng (P) : x + y - 3z - 11 = 0 là: Phương trình nào sau đây không là phương trình đường thẳng? Cho đường thẳng . Phương trình nào sau đây là phương trình của đường thẳng Δ qua gốc O, vuông góc và cắt d ? Cho đường thẳng d có phương trình chính tắc . Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của d?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.752
Thành viên mới nhất Hathulha
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn