Ghi nhớ bài học |

Bài trắc nghiệm số 2

toán học 12
Phương pháp tọa độ trong không gian
Kiểm tra 15 phút - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điểm nào sau đây là giao điểm của trục Oz và mp(ABC) trong đó A(2 ; 1 ; -3), B(-2 ; 1 ; 1) và C(-3 ;-2 ; 2)? Mặt phẳng (α) qua điểm A(1 ; 1 ; 1) và giao tuyến của hai mặt phẳng (P) : x - y + 3z - 5 = 0, (Q) : 2x + 3y - z - 1 = 0 có phương trình là: Hình chiếu vuông góc của điểm A(0 ; 1 ; 0) lên đường thẳng  có tọa độ là: Mặt phẳng (P) đi qua A(10 ; 2 ; -3) và đường thẳng  có phương trình là: Cho đường thẳng d có phương trình chính tắc . Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của d? Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 1; 1), B(-2 ; 3 ; -2), C(4; m ; m2 + 3). Giá trị nào của tham số m để A, B, C thẳng hàng? Cho hai hình cầu: (C) : x2 + y2 + z2 - 4x - 6y + 2z + 5 ≤ 0, (C’) : x2 + y2 + z2 - 2x - 8y - 8z + 32 ≤ 0. Phát biểu nào sau đây là đúng về vị trí của (C) và (C’) ? Mặt phẳng (α) qua A(2 ; 3 ; -2) và vuông góc với hai mặt phẳng (P) : 2x - y - 3z - 4 = 0 và (Q) : x + 3y - 2z - 5 = 0 có phương trình là:  Trong không gian Oxyz cho các điểm A(2 ; 0 ; 0), B(0 ; 4 ; 0). Điểm C thuộc trục Oz có cao độ lớn hơn 0 và diện tích tam giác ABC bằng 6 (đvdt). Tọa độ của C là: Cho các điểm A(4 ; -2 ; 1), B(1 ; 3 ; 0) và C(2 ; 0 ; 2). Diện tích tam giác ABC là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.029
Thành viên mới nhất 646360255712861
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn