Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

toán học 12
Khối đa diện
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một lăng trụ tam giác ABC.A'B’C’ có đáy là tam giác đều ABC cạnh a. Cạnh bên bằng b và hợp với mặt đáy góc 60°. Thể tích hình chóp A’.BCC’B’ bằng bao nhiêu ? Lăng trụ đứng ABCD.A'B’C’D’ có các cạnh đều bằng a. Đáy dưới ABCD là hình thoi mà  = 60°. M, N theo thứ tự là trung điểm của CC', AA’. Thể tích phần của lăng trụ nằm dưới mp(BMD’N) là: Khi cắt một khối đa diện theo một số cạnh và trải trên một mặt phẳng ta được một đa giác phẳng gọi là"khai triển" khối đa diện đó. Từ hình "khai triển" một khối đa diện, nếu gấp lại theo các cạnh ta được khối đa diện ban đầu. Trong các hình dưới đây, hình nào là “khai triển” của hình bát diện đều? Cho hình chóp S.ABCD. M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD ; O là một điểm trong tứ giác ABCD. Mệnh đề nào sau đây là sai? Cho hình chóp S.ABC có các cạnh SA, SB, SC từng đôi một vuông góc nhau và SA = SB = SC = a. Nếu M là một điểm ở trong tam giác ABC thì tổng khoảng cách từ M đến các mặt phẳng (SAB), (SBC), (SAC) bằng bao nhiêu?   Số mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều là: Tứ diện ABCD có AB = a, CD = b; AB hợp với CD góc α và khoảng cách giữa AB và CD là d. Thể tích của tứ diện ABCD là: Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A’B’C’D’F’. Xét các tứ giác: (I) CDF’A’               (II) ADC’B’               (III) CFF’C’              (IV) ACD’F' Các tứ giác nào là hình chữ nhật ? Thể tích của một hình chóp tứ giác đều mà các cạnh đều bằng a bằng bao nhiêu lần thể tích của một hình lập phương có cạnh bằng a? Nếu c và m theo thứ tự là số cạnh và số mặt của một khối đa diện, thì tính chất nào sau đây là đúng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.129
Thành viên mới nhất tran-thi-phuong-oanh
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn