Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

toán học 12
Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Với giá trị nào của a, b, c thì f(x) = x có một nguyên hàm là F(x) = (ax2 + bx + c)?  Tính  ta được kết quả là: Kết quả của  là: Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu với mọi x ∈ K, ta có:  Một nguyên hàm của f(x) = cos2x là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng 1 khi x =  ?  có giá trị là: Tính  ta được kết quả là: Hàm số  có nguyên hàm trên: Để tính ∫xexdx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol f(x) = -3x2 + 2x + 1 và đường cong (C) : g(x) = (x2 - 1 )2 là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.538
Thành viên mới nhất 106660242540687550250
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP