Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

toán học 12
Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nghiệm của phương trình log(3x + 2) + 6log2 = 2 + log(2x + 1) là: Tập xác định của hàm số  là: Bất phương trình logx(x2 + x - 2) > 1 có tập nghiệm là: Giá trị của biểu thức  bằng: Bất phương trình  có nghiệm là kết quả nào sau đây?   Giá trị của biểu thức  bằng: Biểu thức rút gọn của  là kết quả nào sau đây? Tích các nghiệm của phương trình 25x - 3.10x + 22x + 1 = 0 bằng: Biểu thức  có giá trị bằng: Đạo hàm của hàm số y = x + ex bằng:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.325
Thành viên mới nhất 455972374857984
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn