Bài tập toán học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

1. Một số biểu thức mũ thường gặp - Với n nguyên dương và ∀a ∈ R thì:                               2. Các tính chất của lũy thừa:              Lưu ý : a) Nếu m, n nguyên dương thì chỉ cần a, b ≠ 0. Tính chất trên vẫn được áp dụng cho trường hợp tổng quát khi m, n là số thực với a, b dương. b) Với các bài toán về luỹ thừa, gặp các số hạng chứa căn thức ta có thể đổi về dạng lũy thừa để được đơn giản trong tính toán. - Cho m, n là những số nguyên : Với a > 1 thì am > an ⇔ m > n Với 0 < a < 1 thì am > an ⇔ m < n Với 0 < a < b thì:     am < bm ⇔ m > 0                                am > bm ⇔ m < 0 Với a, b dương thì an = bn ⇔ a = b. - Công thức lãi kép Gọi C0 là tiền vốn ban đầu gửi tiết kiệm ngân hàng, i là lãi suất kì hạn gửi, mỗi kì hạn tiền lãi thay vì được rút ra thì người gửi tiếp tục gửi cả vốn lẫn lãi cho lần kế tiếp, nếu người gửi thực hiện tất cả n kì liên tiếp như trên thì số tiền C nhận được sau n kì gửi được tính bởi công thức lãi kép: C = C0(1 + i)n Ví dụ: Gía trị của biểu thức  là? A. 9               B. -9               C. 10                D. -10                                                    Giải Ta dùng phép tính lũy thừa để rút gọn từng số hạng ở tử và mẫu để đơn giản và cho kết quả. Chọn D.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.335
Thành viên mới nhất sunnysunny
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn