toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho tam giác ABC. Dựng ra phía ngoài tam giác một hình chữ nhật BCDE. Các đường thẳng qua D, E lần lượt vuông góc với AB, AC cắt nhau tại F. Gọi H là trực tâm ΔABC. Chọn câu sai: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = 2x2 + x + 5. Phép đối xứng trục ĐOy biến parabol (P) thành parabol (P’) có phương trình là: Cho điểm A(1 ; 3); B(3 ; -2). Tìm điểm M trên đường thẳng y = 1 và có hình chiếu của M trên trục hoành là N sao cho độ dài AMNB nhỏ nhất. Cho đường tròn (C): x2 + y2 = 8 và (C'): (x - 6)2 + (y - 5)2 = 13. Viết phương trình đường thẳng song song với trục hoành và cắt (C) tại A, B; (C’) tại M, N sao cho AM = BN = 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình x2 + y2 - 2x + y - 5 = 0. Phép đối xứng trục ĐOx biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R) tiếp xúc với nhau tại A. Hai điểm B, C thuộc (O; R) và (Ọ’; R) sao cho . Chọn câu sai: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C) và (T) định bởi (C) : (x - 1)2 + (y + 5)2 = 25, (T) : x2 + y2 + 6x - 2y - 15 = 0 Tâm vị tự trong của (C) và (T) là điểm E có tọa độ là: Cho parabol: y = 2x2 (P). Viết phương trình của parabol (P') là ảnh của (P) qua phép tịnh tiến theo vectơ  = (1; 2). Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Phép vị tự biến tam giác ABC thành tam giác MNP là phép vị tự: Cho điểm A(1 ; 2), đường tròn (C): (x - 4)2 + y2 = 5 và đường thẳng (d): x = -1 . Viết phương trình đường thẳng (Δ) qua A, cắt (C) và d tại M, N sao cho MA = NA.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.812
Thành viên mới nhất linh-pham