toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 4x - y + 3 = 0. Ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến T theo vectơ  = (2; -1) có phương trình là: Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O. Nhận định nào sau đây là đúng? Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng? Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 2x + 4y - 1 = 0. Phép vị tự V(O ; 2) biến đường thẳng Δ thành đường thẳng Δ’ có phương trình là: Cho tam giác ABC có góc A nhọn; đường cao AH; trung tuyến AM. Gọi E là điểm đối xứng của A qua BC. Kéo dài AM về phía M một đoạn MD = AM. Chọn câu sai: Cho đường tròn (C): x2 + y2 = 1. Tìm phương trình của đường tròn (C') đối xứng với (C) qua điểm I(1; 1). Tìm phép tịnh tiến  biến parabol: y = x2 (P) thành parabol y = x2 + 4x. Cho điểm A(1 ; 2); B(4 ; 4). Tìm điểm M thuộc Ox sao cho MA + MB nhỏ nhất. Trong các phép biến hình sau đây, phép biến hình nào không có tính chất: Biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó? Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 2x - 3y + 6 = 0. Đường thẳng đối xứng của Δ qua trục hoành có phương trình là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 73.942
Thành viên mới nhất hang-pess