toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình x2 + y2 - 2x - 8 = 0 . Phép tịnh tiến theo vectơ  = (3 ; -1) biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: Cho phép quay Q(O ; φ) biến điểm M thành điểm M’. Chọn câu sai trong các câu sau: Cho hình bình hành ABCD tâm O, AB ≠ BC. Trên đường chéo BD lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = ND. Gọi P, Q là giao điểm AN và CD; CM và AB. Chọn câu sai: Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Ta xét các mệnh đề sau: 1) Phép quay Q(O ; 72°) biến ABCDE thành chính nó. 2) Phép quay Q(O ; 90°) biến ABCDE thành chính nó. 3) Phép quay Q(O ; 144°) biến ABCDE thành chính nó. 4) Phép quay Q(O ; 216°) biến ABCDE thành chính nó. Trong các mệnh đề trên: Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai? Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = x2 - 2x + 3. Phép đối xứng trục ĐOx biến parabol (P) thành parabol (P’) có phương trình là: Cho tam giác đều ABC có tâm O và các đường cao AA’, BB’, CC’ (các đỉnh của tam giác ghi theo chiều kim đồng hồ). Ảnh của đường cao AA’ qua phép quay Q(O ; 240°) là: Cho hai đường tròn (C): x2 + y2 = 1 và (C'): (x - 4)2 + (y - 2)2 = 1. Tìm tọa độ của tâm đối xứng biến (C) thành (C') Cho hai điểm A(2; 2) và B(4; -1). Tìm trên trục hoành điểm M sao cho |MA - MB| lớn nhất. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và góc A bằng 60°. Điểm M di động trên cạnh BC. Gọi D, E là điểm đối xứng của M qua AB, AC. Tìm vị trí M để DE có độ dài ngắn nhất.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.380
Thành viên mới nhất ngan-le