toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho đường tròn (O; R) và một điếm A cố định. Một điểm M thay đổi trên (O; R), gọi N là trung điếm của đoạn thẳng AM. Khi M thay đổi trên (O; R), tập hợp các điểm N là: Viết phương trình trục đối xứng song song với trục tung của đường tròn (C): x2 + y2 - 2x + 3 = 0 Cho đường thẳng (Δ) y = x. Viết phương trình của đường thẳng (d) đối xứng với (Δ) qua điểm I(1; -1). Trong phép đối xứng trục Đa đường thẳng d biến thành chính nó trong trường hợp nào sau đây? Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phương trình lần lượt là x = x1 và x = x2 (x1 ≠ x2), M(x; y) là một điểm bất kì. Phép đối xứng trục Đa biến điểm M thành điểm M’ và phép đối xứng trục Đb biến điếm M’ thành điếm M”. Như thế phép biến hình biến điếm M thành điểm M” là một phép tịnh tiến theo vectơ . Tọa độ của vectơ  là:       Đế chứng minh rằng phép vị tự biến một đường tròn thành một đường tròn, một học sinh lập luận qua ba bước như sau:      Bước 1: Giả sử V(O ; k) là phép vị tự tâm O tỉ số k. Ta xét đường tròn (I; R). Xác định điểm I' là ảnh của I qua phép vị tự V(O ; k) tức là  = k thì I’ là một điểm cố định.     Bước 2: Với M là một điểm bất kì, ta xác định điểm M' là ảnh của M qua phép vị tự V(O ; k) tức là  = k.Suy ra I’M’ = kIM.     Bước 3: Do đó: M ∈ (I ; R) ⇔ I’M’ = kR ⇔ M’ thuộc đường tròn (I’; kR).     Như thế, nếu M thay đối trên (I; R) thì quỹ tích của M' là đường tròn (I’; kR).     Vậy phép vị tự V(O ; k) biến đường tròn (I; r) thành đường tròn (I’; kR). Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? Cho hai điếm B và C cố định trên đường tròn (O; R), điểm A thay đổi trên (O; R), H là trực tâm của ΔABC. Gọi H là trực tâm của ΔABC và H’ là điểm đối xứng của H qua đường thẳng BC. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(0 ; 1), B(2 ; -1) và parabol (P) có phương trình y = x2. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm ĐA và ĐB (theo thứ tự), parabol (P) biến thành parabol (P’) có phương trình là: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1 ; -1), B(2 ; 3) và đường thẳng a có phương trình y = -4x + 1. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng ĐA và ĐB (theo thứ tự), đường thẳng a biến thành đường thẳng a’ có phương trình là: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C) và (T) định bởi            (C) : (x - 2)2 + (y + 1)2 = 4 , (T) : (x + 3)2 + (y - 3)2 = 16 Tâm vị tự ngoài của (C) và (T) là điểm P có tọa độ là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 74.756
Thành viên mới nhất Luuxuankien