toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phép vị tự tâm O với tỉ số k (k ≠ 0) là một phép biến hình biến điếm M thành điểm M’ sao cho: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm I(1 ; 2) và tam giác ABC với A(0 ; 7), B(-3 ; 2), C(9 ; 3). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Phép vị tự  biến điếm G thành điểm G’ có tọa độ là: Viết phương trình đường tròn đối xứng với đường tròn (C) có phương trình:       (x - 1)2 + (y - 1)2 = 1 qua đường thẳng y = -x. Cho tam giác ABC có BD, CE là phân giác trong và BD; CE cắt nhau tại I. Qua A vẽ các đường vuông góc với BD, CE lần lượt cắt BC tại M, N. Chọn câu sai: Biết B nằm giữa A và C; trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC dựng các tam giác đều ABE, BCF. Gọi M, N lần lượt là trung điếm của các đoạn thẳng AF, CE. Để chứng minh tam giác BMN đều. Một học sinh chứng minh qua ba bước như sau: Bước 1: Thực hiện phép quay Q tâm B với góc quay φ = 60°. Phép quay Q biến E thành A; biến C thành F. Bước 2: Do đó Q biến đoạn thắng EC thành đoạn thẳng AF. Như thế Q biến trung điểm N của EC thành trung điếm M của AF. Bước 3: Từ kêt quả trên suy ra: BN = BM và  Kết luận: tam giác BMN là tam giác đều. Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào?                                    Cho tam giác ABC có góc A bằng 50° và trung tuyến BM là phân giác trong của góc B. Gọi B1 là điểm đối xứng của B qua M. Chọn câu sai: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: Cho parabol y2 = x (P). Viết phương trình của parabol (P') đối xứng với (P) qua điểm I(1; 0). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm I(1 ; 0) và parabol (P) có phương trình y2 = 4x. Phép vị tự V(I ; 2) biến parabol (P) thành parabol (P’) có phương trình là:     Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Ta thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục, phép đối xứng trục Đa biến điểm M thành điếm M’ và phép đối xứng trục Đb biến điểm M’ thành điểm M”.      Như vậy phép biến hình biến điểm M thành điểm M” là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 72.173
Thành viên mới nhất bac-nguyen