Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho parabol: y = x2 - 2x + 1 (P). Trên (P) các điểm đối xứng nhau qua đường thẳng (d): x - y = 0 là Cho phép biến hình F biến  diểm M( x, y ) thành  điểm M’( x’, y’) thỏa mãn:x'=x-3y-5y'=2x-y+1 . Ảnh của điểm  A( -2, 1) qua phép biến hình F là Cho đường tròn (C): x2 + y2 = 18 và hai điểm B(-3; -3); C(3; -3). Điểm A chuyển động trên (C). Tập hợp các điểm G là trọng tâm tam giác ABC là Trong mặt phẳng Oxy, cho d: 2x - y + 4 = 0 Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép Q(0; -360°) và phép Tv→ với v→(3; 1) biến d  thành đường thẳng: Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay Q(0;-90∘), M'(3; -2)  là ảnh của điểm : Trong các hàm số sau đây, hàm số có đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng là Trong mặt phẳng Oxy  cho (d) :x=22 . Phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liến tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k= 12 và phép quay tâm O góc quay 45° là Mệnh đề SAI trong các mệnh đề sau Phép dời hình biến: Điểm M ( 1, -5) là ảnh của điểm nào sau đây qua phép vị tự tâm O( 0, 0 ) tỉ số k = -1/3: Cho ΔABC có H là trực tâm; A', B', C' là trung điểm HA, HB, HC. M, N, P là trung điểm AB, BC, CA. Phép vị tự tâm H tỉ số k = 1/2. Câu sai là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.045
Thành viên mới nhất mai-huong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn