Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB > AC. Gọi D, E, F là trung điểm AB, AC và BC. AH là đường cao, M là trung điểm FH. Câu sai là Cho góc xOy và điểm M nằm bên trong của góc. Dựng đường thẳng qua M cắt Ox, Oy tại A, B sao cho MA = MB. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề sai là Cho phép quay Q(O ; φ) biến điểm A thành điểm A’ và biến điểm M thành điểm M'. Mệnh đề sai trong các mệnh đề sau là Cho hai đường thẳng song song a và b. Phát biểu đúng là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, gọi a là đường phân giác của góc phần tư thứ nhất. Ta xét đường thẳng Δ có phương trình 3x - 4y + 5 = 0. Phép đối xứng trục Đa biến đường thẳng Δ thành đường thắng Δ’ có phương trình là: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phương trình lần lượt là 2x + y + 5 = 0 và x - 2y - 3 = 0. Nếu có phép quay biến đường thẳng này thành đường thẳng kia thì một số đo của góc quay φ là: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề sai là Ta xét các mệnh đề: 1) Tam giác đều có 3 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. 2) Hình vuông có 4 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. 3) Ngũ giác đều có 5 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. 4) Lục giác đều có 6 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. Trong các mệnh đề trên: Cho hai đường tròn (O1) và (O2) sao cho tâm đường tròn này nằm trên đường tròn kia. Mệnh đề sai trong các mệnh đề sau là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.025
Thành viên mới nhất 206468813488329
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn