Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho ∆ABC có đường cao AH (H ∈ BC). Biết AH = 4; HB = 2; HC = 8. Phép đồng dạng biến HBA thành HAC.  F là hợp thành của hai phép biến hình: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C) và (T) định bởi            (C) : (x - 2)2 + (y + 1)2 = 4 , (T) : (x + 3)2 + (y - 3)2 = 16 Tâm vị tự ngoài của (C) và (T) là điểm P có tọa độ là: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và theo thứ tự đó. Dựng các tam giác đều về cùng một phía đối với đường thẳng AC là ADB, BEC. Gọi P, Q là trung điểm AE; CD. Câu sai là Nếu phép tịnh tiến biến điểm A( 3, -2) thành điểm A’( 1, 4) thì nó biến điểm B( 1, -5) thành điểm Cho điểm A(1 ; 2); B(4 ; 4). Điểm M thuộc Ox sao cho MA + MB nhỏ nhất là Biết M'(-3; 2) là ảnh của M(1; -2) qua Tu→, M"(2; 3) là ảnh của M' qua Tv→. Tọa độ u→+v→= Cho điểm A(1 ; 2), đường tròn (C): (x - 4)2 + y2 = 5 và đường thẳng (d): x = -1 . Phương trình đường thẳng (Δ) qua A, cắt (C) và d tại M, N sao cho MA = NA là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình x2 + y2 - 2x - 8 = 0 . Phép tịnh tiến theo vectơ  = (3 ; -1) biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: Cho hình bình hành ABCD tâm O, AB ≠ BC. Trên đường chéo BD lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = ND. Gọi P, Q là giao điểm AN và CD; CM và AB. Câu sai là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phương trình lần lượt là x = x1 và x = x2 (x1 ≠ x2), M(x; y) là một điểm bất kì. Phép đối xứng trục Đa biến điểm M thành điểm M’ và phép đối xứng trục Đb biến điếm M’ thành điếm M”. Như thế phép biến hình biến điếm M thành điểm M” là một phép tịnh tiến theo vectơ . Tọa độ của vectơ  là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.131
Thành viên mới nhất le-huu-do
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn