toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chọn câu sai trong các câu sau: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và góc A bằng 60°. M là điểm bất kỳ trên cạnh BC. Gọi D, E là điểm đối xứng của M qua AB; AC. Đường thẳng DE cắt AB, AC tại P, Q. Chọn câu sai: Cho hai đường tròn (C1): (x - 1)2 + (y - 2)2 = 4 và (C2): (x - 3)2 + y2 = 4. Viết phương trình trục đối xứng của (C1) và (C2): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, ta xét phép biến hình F biến điểm M(x; y) thành điểm M’(x’; y’) định bởi:  , trong đó a và b là các hằng số. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 5x + y - 3 = 0. Đường thẳng đối xứng của Δ qua trục tung có phương trình là: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = x2 - 2x và điểm I(-3 ; 1). Phép đối xứng tâm biến parabol (P) thành parabol (P’) có phương trình là: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ có phương trình 2x - y + 1 = 0 và điểm A(3 ; 2). Trong các điểm dưới đây, điểm nào là điểm đối xứng của A qua đường thẳng Δ? Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC. Kẻ MD vuông góc với AB; ME vuông góc với AC; D là điểm đối xứng của D qua BC. BH là đường cao. Chọn câu sai.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 75.718
Thành viên mới nhất hoang-dien