Ghi nhớ bài học |
Toán học 11
Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong hệ tọa độ Oxy, cho phép biến hình F biến mỗi điểm M(x; y) thành điểm M’(x’; y’) sao cho x’ = 2x, y’ = -y + 2. Phép biến hình F biến đường thẳng Δ: x + 3y + 5 = 0 thành đuờng thẳng d có phương trình là: Cho đường tròn (O; R) và hai điểm A, B phân biệt. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (O). Khi đó tập hợp các điểm N sao cho  là  Cho đoạn thẳng AB và đường thẳng Δ không song song với đường thắng AB. Một điểm M thay đổi trên Δ. Khi đó tập hợp các điểm N sao cho  là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình (x - 2)2 + (y + 1)2 = 4. Phép vị tự V(O ; 4) biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: Mệnh đề sai trong các mệnh đề sau là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình x2 + y2 + 4x - 6y - 5 = 0. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ  = (1 ; -2) và  = (1 ; -1). Đường tròn (T) biến thành đường tròn (T') có phương trình là: Ảnh của parabol: y = x2 qua phép đối xứng trục là đường thẳng x = 1 là Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình H gồm có hai đường thắng a và b có phương trình lần lượt là y = 2x và y = -2x. Ta xét các mệnh đề sau: 1) Trục hoành là trục đối xứng của hình H. 2) Trục tung là trục đối xứng của hình H. 3) Gốc tọa độ O là tâm đối xứng của hình H. Trong các mệnh đề trên: Cho tam giác ABC có B, C cố định, A di động trên một đường tròn cố định (O; R). Hai đường tròn tâm B và tâm C qua A và cắt nhau tại một điểm thứ hai là D. Điểm D nằm trên một đường cố định: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (T1) và (T2) bằng nhau có phương trình lần lượt là (x - 1)2 + (y + 2)2 = 16 và (x + 3)2 + (y - 4)2 = 16. Giả sử f là phép tịnh tiến theo vectơ  biến (T1) thành (T2), khi đó tọa độ của  là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 154.200
Thành viên mới nhất dangtuan
Thành viên VIP mới nhất phanvanducVIP