Bài trắc nghiệm số 7
toán học 11
Đạo hàm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đạo hàm của hàm số  dương với mọi x ≠ -1 khi và chỉ khi: Hàm số nào sau đây có y’ = -xsinx? Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trong khoảng (a; b), đồ thị là đường cong (C). Để đường thẳng Δ: y = ax + b là tiếp tuyến của (C) tại điểm M0(x0; f(x0)), điều kiện cần và đủ là: Tính vi phân của hàm số sau: y = cosx.cos2x Đạo hàm cấp 4 của hàm số f(x) = sin3x + x3 là: Hàm số y = sinx có đạo hàm cấp 100 là: Cho hàm số . Hệ thức liên hệ giữa y và y” là: Đạo hàm của hàm số f(x) = (x2 + 1)4 tại điểm x = -1 là: Đạo hàm của hàm số  là:

Thành viên đã làm bài (5)
traclien1960 vietnga010191 smilegate khanhltpt01 Vinhphu181

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.187
Thành viên mới nhất hongg-ngo