Bài trắc nghiệm số 6
toán học 11
Đạo hàm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số . Tập nghiệm của phương trình f'(x) ≤ f(x) là: Hàm số y = (x2 + 1)3 có đạo hàm cấp ba là: Hàm số h(x) = 1 - tan2x là đạo hàm của hàm số nào? Gọi  thì: Cho hàm số . Phương trình y’ = 0 có tập nghiệm là:  Giới hạn  có giá trị bằng: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số: y = x2 - x tại điểm x0 = 1 Tìm miền xác định của hàm số: 

Thành viên đã làm bài (5)
traclien1960 khanhltpt01 Vinhphu181 smilegate vietnga010191

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.605
Thành viên mới nhất thuy-linh