Bài trắc nghiệm số 4
toán học 11
Đạo hàm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Để tìm đạo hàm cấp n của hàm số y = sinax (a ≠ 0), một học sinh lập luận như sau: Bước 1: Hàm số y = sinax có đạo hàm y’ = (sinax)’ = acosax Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? Đạo hàm của hàm số  bằng: Giới hạn  có giá trị bằng:  Tìm miền xác đinh của hàm số:  Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình s = f(t) = t3 - 3t2 + 4t, trong đó S được tính bằng mét (m) và t được tính bằng giây (s). Gia tốc của chất điếm lúc t = 2s bằng: Giải phương trình y’.y = 2x + 3, biết:  Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = x3 + x + 2. Để đường thắng Δ: y = 4x + m tiếp xúc với (C), giá trị của m là: Tính đạo hàm cấp 100 của f(x) = sinx, ta được: Tìm đạo hàm bên phải và bên trái của hàm số: f(x) = l x l - l x + 1 l tại x0 = 0.

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 88.288
Thành viên mới nhất hyannguyen