Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 4
Toán học 11
Đạo hàm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Với hàm số f(x)=x2+x-5x-2 . Tập nghiệm của phương trình f'(x)=0 là:  Giá trị của a, b sao cho phương trình sau nghiệm đúng với mọi x:  là Cho h(x) = 8(x - 1)7 + 3(x - 1)5 + 4. Tập nghiệm của phương trình h(6)(x) = 0 là: Với hàm y=1x; y(5)(1) có giá trị là Trong các tập hợp sau đây, tập hợp chứa giá trị x sao cho f(x) không xác định là Cho . Đạo hàm của f(x) tại điểm x=  bằng: Cho hàm số y = (x - x2)ex. Tất cả giá trị của x để y’ = 0 là Cho hàm số y=5sin2x vi phân của hàm số tại x=π3 là Cho hàm số f(x)=x2-3; x0=-1; △x chọn số gia tương ứng △y cho thích hợp:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.460
Thành viên mới nhất 2177981089198543
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn