Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 3
Toán học 11
Đạo hàm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số f(x) = sin3xcosx. Đạo hàm cấp ba f'''(0) có giá trị bằng: Đọa hàm của hàm số y=1(x2-2x+5)  là Cho hàm số y=(2x2+1)3, để y'≥0  thì x nhận các giá trị  Cho hàm số f(x)=x-2, x0=2. Kết quả đúng là Đạo hàm của y=-2.x7+x là CHo hàm số y=sin(sinx) vi phân của hàm số tại x là: Với f(x)=x2-1x2+1 tập nghiệm của pt f'(x)=0 là: Với f(x)=1-x2 thì f'(2) là  Cho hàm số y=-3x3+25 có y'=0 thì x nhận giá trị  Với f(x)=x2-1x2+1 tập nghiệm của phương trình f'(x)=0 là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.725
Thành viên mới nhất 105341800294060557416
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP