Bài trắc nghiệm số 2
toán học 11
Đạo hàm
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho hàm số . Phương trình f'(x) = f(x) có tập nghiệm là: Cho đường cong (C): y = x3. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành. Cho hàm số y = tan2x. Hệ thức giữa y và y” là: Một vật rơi tự do với phương trình chuyển động s = gt2( trong đó g = 9,8 m/s2 và t tính bằng giây (s). Vận tốc của vật tại thời điểm t = 5 bằng: Phương trình tiếp tuyến của (C):  mà tiếp tuyến vuông góc d: y = x + 2007 là: Cho hàm số f(x) = sin3xcosx. Đạo hàm cấp ba f'''(0) có giá trị bằng: Cho f(x) = 2x2 - x + 2 và g(x) = f(sinx). Tính g’(x)? Tìm a, b sao cho phương trình sau nghiệm đúng với mọi x: 

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 87.891
Thành viên mới nhất dang-anh-tuan