Ghi nhớ bài học |
Bài trắc nghiệm số 5
Toán học 11
Giới hạn
Level 1 - Bài trắc nghiệm số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Kết quả đúng trong các kết quả sau limx→-∞2x3+x2-85+4x2 bằng Trong các mệnh đề trên: Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [a; b] và m ≤ f(x) ≤ M với mọi x ∈ [a; b]. Lúc đó. (1) Với mọi μ ∈ [m; M], tồn tại x0 ∈ [a; b] sao cho f(x0) = μ (2) Tồn tại x1 ∈ [a; b] sao cho f(x1) ≤ f(x), ∀x ∈ [a; b] (3) Tồn tại x2 ∈ [a; b] sao cho f(x2) ≥ f(x), ∀x ∈ [a; b] Trong ba câu trên: Phương trình x3 + mx + m = 1 (m ∈ R) có: Ta xét các mệnh đề sau: Trong các mệnh đề trên:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.724
Thành viên mới nhất 736092350114166
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP